Tony Tangel
 • Japanse Bloesem 2017
  Japanse bloesem 2017
 • chrysant2016.jpg
  chrysant2016.jpg
 • Sushi stilleven 2016
  Sushi stilleven 2016
 • Lente-ui stilleven 2016
  Lente-ui stilleven 2016
 • Slakom stilleven 2015
  Slakom stilleven 2015
 • uien-2017
  uien-2017
 • asperges-2017
  asperges-2017
 • artisjok-2017
  artisjok-2017
 • paprika-2017
  paprika-2017
 • kooltjes-2017
  kooltjes-2017
 • rijstkom stilleven 2016
  rijstkom stilleven 2016
 • slowcook stilleven 2016
  slowcook stilleven 2016
 • theepot stilleven 2015
  theepot stilleven 2015
 • vijzel stilleven 2015
  vijzel stilleven 2015
 • koffiekom stilleven 2015
  koffiekom stilleven 2015